نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

ANSYS 13 64 bit

در پایان سال ۲۰۱۰ نسخه جدیدی از نرم افزار ANSYS وارد بازار شد.