نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

مجموعه نرم افزار مکانیک ۳

مجموعه کامل از نرم افزار مهندسی مکانیک سال ۲۰۱۱

این مجموعه شامل نرم افزارهای زیر می باشد

Adina system 8.0.7
ansys 12
autodesk moldfloww 2010
bentley autopipe xm v9
bobcad-cam v21.5
caesar II 5.1
carrier 99
catia v6r2009
delcam exchange 5.8
exceed 8
fluent 6
gambit 2.2
gibbscam 2009 v9.3
pdms 11.5
pipeflow expert v1.12
powershape 2010
surfcam velocity 4 sp1
tecplot 12
working model 4d v 6.1.015