نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

مجموعه نرم افزارهای MS Project & Visio

کنترل پروژه یکی از اصلی ترین و مهمترین دروس مهندسی صنایع می باشد. برای سهولت در امر کنترل پروژه از نرم افزارهایی مانند Ms Project و Primavera استفاده می شود. نرم افزار Ms Project یکی از قویترین نرم افزارها در زمینه کنترل پروژه می باشد. این نرم افزار قریب ۱۰ سال است که بازار ایران وارد شده است و به شکل گسترده توسط کاربران و برنامه ریزان پروژه مور استفاده قرار می گیرد.

مجموعه حاضر شامل نرم افزار Ms Project و نرم افزار Ms Visio می باشد.