نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

آموزش SolidWorks

آموزش سالید ورکس نرم افزار مورد نیاز مهندسین مکانیک به صورت مالتی مدیا و تصویری. در این آموزش مباحث زیر را فرا خواهید گرفت.

فصل اول ) آشنایی با SolidWorks و ایجاد Sketch
فصل دوم ) اندازه گیری و اعمال قید در Sketch
فصل سوم ) ایجاد مدل های ۳ بعدی
فصل چهارم ) ایجاد مراجع هندسی و منحنی ها
فصل پنجم ) توسعه ساختارهای ۳ بعدی فصل
ششم ) مباحث Surface
فصل هفتم ) مباحث
Part فصل هشتم ) مونتاژ قطعات در محیط اسمبلی
فصل نهم ) مباحث Assembly
فصل دهم ) مباحث پیکره بندی