نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

آموزش جامع Primavera

ابزار حرفه ای زمان بندی و کنترل پرژه بیش از ۱۰ ساعت مطالب آموزشی – آموزش به شیوه مالتی مدیا – آموزش به وسیله مثال های کاربردی – بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا – با امکان در یافت مدرک معتبر

به همراه نرم افزار( Primavera Project Planner p3)

عناوین مورد آموزش در این مجموعه :

فصل اول : شروع کار با نرم افزار               فصل دوم : کار با تقویم ها

فصل سوم : زمانبندی پروژه                    فصل چهارم : ساختار شکست کار (WBS)

فصل پنجم : آشنایی با Layout ها           فصل ششم : مدیریت منابع و هزینه ها

فصل هفتم : تسطیح منابع                    فصل هشتم : پیگیری پیشرفت پروژه

فصل نهم : محاسبات هزینه                   فصل دهم : سازماندهی فعالیت ها

فصل یازدهم : گزارش ها                       فصل دوازدهم : مفاهیم تکمیلی

۲ِDVD