نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

آموزش جامع Inventor

بیش از ۹ ساعت مطالب آموزشی آموزش به شیوه مالتی مدیا آموزش به وسیله مثال های کاربردی بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا به همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزار

مدت اموزش بیش از ۱۰ ساعت حامل ۳DVD همراه  Autodesk Inventor

 

فصل اول: آشنایی با نرم افزار Autodesk inventor
1. معرفی نرم افزار Autodesk inventor
2. بررسی روند مدلسازی در نرم افزار Autodesk inventor
3. کار با مدل در محیط گرافیکی
۴٫ تعیین نحوه نمایش مدل های سه بعدی
-فصل دوم: ایجاد ترسیمه ها
۱٫ روش ایجاد خط (دستور Line)
2. بررسی ویژگی های محیط sketch
3. انواع روش های ایجاد کمان و دایره
۴٫ مدلسازی مستطیل و چند ضلعی ها
۵٫ گرد کردن و پخ زدن گوشه های مدل (دستورات fillet و chamfer)
6. ایجاد کپی از قسمت های مختلف ترسیمه
۷٫ ایجاد کپی از قسمت های مختلف ترسیمه ۲
۸٫ جابجا کردن و چرخاندن قسمت های مختلف ترسیمه
۹٫ تغییر ابعاد مدل با استفاده از دستور scale
10. اجرای دستورات trim و split
11. بررسی دستورات stretch و offset
12. قیدگذاری ترسیمه ها
۱۳٫ پروژه مدلسازی دو بعدی ۱
۱۴٫ پروژه مدلسازی دو بعدی ۲
-فصل سوم: ایجاد مدل های سه بعدی
۱٫ حجم دادن به مدل های سه بعدی با استفاده از دستور extrude
2. بررسی سایر نکات دستور extrude
3. بررسی سایر نکات دستور extrude 2
4. بررسی سایر نکات دستور extrude 3
5. گرد کردن لبه های مدل با استفاده از دستور Fillet
6. گرد کردن لبه های مدل با استفاده از دستور Fillet 2
7. ایجاد پخ روی لبه های مدل با استفاده از دستور chamfer
8. ایجاد پخ روی لبه های مدل با استفاده از دستور chamfer 2
9. ایجاد مدل های سه بعدی مدور با استفاده از دستور revolve
10. ایجاد مدل های سه بعدی مدور با استفاده از دستور revolve 2
11. ایجاد صفحات کاری با استفاده از دستور Plane
12. ایجاد صفحات کاری با استفاده از دستور Plane 2
13. ایجاد نقطه با استفاده از دستور point
14. دستور Loft
15. دستور sweep
16. ایجاد تیغه با استفاده از دستور rib
-فصل چهارم (کار بر روی مدل های سه بعدی)
۱٫ پوسته ای کردن مدل با استفاده از دستور shell
2. شیبدار کردن سطوح مدل با استفاده از دستور draft
3. جابجا کردن سطوح مدل با اجرای دستور move face
4. ایجاد سوراخ به وسیله دستور hole
5. ایجاد سوراخ به وسیله دستور hole 2
6. کپی کردن اجزای مدل های سه بعدی
۷٫ کپی کردن اجزای مدل های سه بعدی ۲
۸٫ ایجاد قرینه از مدل های سه بعدی با استفاده از دستور mirror
-فصل پنجم (نکات تکمیلی مدلسازی سه بعدی)
۱٫ اندازه گیری قسمت های مختلف مدل سه بعدی
۲٫ اندازه گیری قسمت های مختلف مدل سه بعدی ۲
۳٫ ایجاد رزوه بر روی سطوح استوانه ای
۴٫ دستور split
5. ایجاد منحنی های سه بعدی
۶٫ تعیین ویژگی های فیزیکی مدل
۷٫ ایجاد مدل های پارامتریک
۸٫ پروژه مدلسازی سه بعدی
۹٫ پروژه مدلسازی سه بعدی ۲
۱۰٫ پروژه مدلسازی سه بعدی ۳
-فصل ششم(ایجاد مجموعه های مونتاژی)
۱٫ آشنایی با محیط assembly design
2. قید گذاری با استفاده از دستور constraint
3. قید گذاری با استفاده از دستور constraint 2
4. ایجاد مجموعه مونتاژی جک هیدرولیک ۱
۵٫ ایجاد مجموعه مونتاژی جک هیدرولیک ۲
۶٫ ایجاد مجموعه مونتاژی جک هیدرولیک ۳
۷٫ آنالیز برخورد بین قطعات
۸٫ آنالیز تداخل بین قطعات
۹٫ ایجاد نمای انفجاری از مجموعه های مونتاژی
۱۰٫ ایجاد نمای انفجاری از مجموعه های مونتاژی ۲
۱۱٫ کپی کردن قطعات در محیط assembly
12. ویرایش قطعات در محیط assembly
13. ایجاد قطعه جدید در محیط assembly
14. ایجاد نماهای برش خورده
-فصل هفتم(ایجاد نقشه های مهندسی)
۱٫ ایجاد نما در محیط drawing
2. ایجاد نما در محیط drawing 2
3. ایجاد نماهای جانبی
۴٫ ایجاد نماهای برش خورده با استفاده از دستور section view
5. ایجاد نماهای برش خورده و شکسته شده
۶٫ ایجاد نماهای جزئی
۷٫ دستور break
8. اندازه گذاری نقشه با استفاده از دستور dimension
9. اندازه گذاری نقشه با استفاده از دستور dimension 2
-فصل هشتم(ایجاد علامت های هندسی)
۱٫ قرار دادن تلرانس روی نقشه
۲٫ قرار دادن علائم اندازه گذاری بر روی نقشه
۳٫ قرار دادن علائم هندسی بر روی نقشه
۴٫ ایجاد نقشه از مجموعه های مونتاژی
۵٫ ایجاد نقشه از مجموعه های مونتاژی ۲
۶٫ قرار دادن نوشته و علائم مهندسی در نقشه