نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

آموزش جامع SAFE 12.1

نرم افزار جامع طراحی پی و فونداسیون های بتنی و دال ها
– بیش از ۱۱ ساعت مالتی مدیا به زبان فارسی
– آموزش بر روی محیط نرم افزار و کاملا قابل درک.
– به همراه نرم افزار Safe 12.1
– سطوح مقدماتی تا پیشرفته
فصل اول
طراحی بتن۱
فصل دوم
طراحی بتن۲
فصل سوم
نکات مهم در تحلیل و طراحی سازه ها
فصل چهارم
آشنایی با طراحی پی و دالها
فصل پنجم
آشنایی با برنامه safe
فصل ششم
آشنایی با منوهای view. Editو file
فصل هشتم
آشنایی با منوهای deline, ِDraw, select,assign
فصل هشتم
آشنایی با منوهای runوdisplay, design,option
فصل نهم
آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک پی منفرد
فصل دهم
آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک پی نواری
فصل دوازدهم
آشنایی با روند تحلیل و طراحی یک دال
تعداد دیسک: ۳ سی دی