نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

آموزش طراحی مخازن تحت فشار به همراه اصول پیاده سازی توسط نرم افزار   PVEliteو کد ASME Sec.8Div2 آموزش طراحی مخازن نگهداری با نرم افزار  TANK و کد API 650 آموزش طراحی مبدل با   Aspen Bjac&HTRI  تدریس خصوصی نرم افزار َANSYS در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تدریس مقدماتی و پیشرفته نرم افزار Solidworks تدریس برنامه نویسی و حل مسائل مهندسی
[ ادامه مطلب ... ]